Schools.gr

Πανελλαδικός Οδηγός της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Glion_UG_banner_0917_968x250

thalis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ “ΘΑΛΗΣ”

Προστέθηκε από admin

0 αξιολογήσεις

  • Μαραγκού 3, Γλυφάδα 166 75, Ελλάδα

  • Γεωγραφική περιοχή: Αττική - Νότια Προάστια
  • Τηλέφωνο: 2108943575

Ακολουθήστε:


Το φροντιστήριο ΘΑΛΗΣ είναι το παλιότερο και το πιο επιτυχημένο στην Γλυφάδα

Λειτουργεί απο το 1980 προετοιμάζοντας με επιτυχία τους μαθητές του για την εισαγωγή τους στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με έμπειρο και καταξιωμένο προσωπικό παρέχει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία τους.

Η πολυετή πείρα μας στο χώρο της εκπαίδευσης εγγυάται ποιότητα, αποτελεσματικότητα και σωστή υποστήριξη από ένα επιτελείο εξειδικευμένων καθηγητών με αναγνωρισμένο έργο που στέκονται στο πλευρό του μαθητή σε κάθε του βήμα. Η επιτυχία του είναι και δική μας επιτυχία.

Οι στόχοι μας ήταν και συνεχίζουν να είναι το πώς θα αξιοποιήσουμε απο τη μία μεριά την πείρα, το μεράκι και τις γνώσεις μας και από την άλλη τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε μαθητή χωριστά, ώστε συνεργαζόμενοι μαζί του να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας του.

Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας κάθε χρόνο των μαθητών μας στις Γενικές Εξετάσεις επιβεβαιώνει την φήμη μας.

Στον Θαλή λειτουργούν τμήματα 5 μελή ομοιογενή για μεγαλύτερη εξατομικευμένη διδασκαλία.

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

2. Οι μαθητές της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και Δ’ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Έκαστος μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο την 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α’ Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.

3. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

III. Ιστορία και

IV. Λατινικά

β) Ε.Π.Ε. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

II. Μαθηματικά,

III. Φυσική και

IV. Χημεία

γ) Ε. Π. Ε. – Επιστήμες Υγείας:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

II. Φυσική,

III. Χημεία και

IV. Βιολογία

δ) Ε. Π. Ε. – Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,

III. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και

IV. Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

ε) Ε. Π. Ε. – Παιδαγωγικών Τμημάτων:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,

III. Ιστορία και

IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών

4. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π..Α.).

Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο Μ.Ο. των γενικών βαθμών προαγωγής των Α’ και Β’ τάξεων Εσπερινού Λυκείου, της Β’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μιας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α’ Λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β’ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ’ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α. Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.

Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

Συνολικά 49 άρθρα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το νέο Γενικό και Τεχνικό Λύκειο που κατατέθηκε στην Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο θα ακολουθήσει την διαδικασία του επείγοντος που σημαίνει ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη και δεύτερη ανάγνωση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στην συνέχεια να περάσει στην Ολομέλεια του Β θερινού τμήματος για να ψηφιστεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Το μάθημα των Θρησκευτικών παραμένει δίωρο στην Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου και μονόωρο στην Γ΄ Γενικού Λυκείου. Στο Επαγγελματικό Λύκειο μονόωρο μάθημα Θρησκευτικών και στις τρεις τάξεις.

Το μάθημα της πληροφορικής είναι 2ώρο μάθημα επιλογής στην Α Λυκείου 1ώρα Γενικής Παιδείας στη Β Λυκείου (μειώθηκε το Project κατά 1 ώρα) 2ώρες Γενικής Παιδείας στη Γ Λυκείου.

Το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας είναι δίωρο στην Α΄ Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου και μονόωρο στη Β΄ Γενικού Λυκείου.

 

Αξιολογήστε κι εσείς

Παρακαλώ κάνετε login για να αξιολογήσετε την καταχώρηση αυτή.


© 2000 - 2017 Schools.gr - Development by Georgios Chatzianastasiou.
FacebookYouTubeTwitter