Schools.gr

Πανελλαδικός Οδηγός της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Glion_UG_banner_0917_968x250

LOGO_CITY_IIEK

City Unity Ι.Ι.ΕΚ.

Προστέθηκε από admin

0 αξιολογήσεις

 • Κολοκοτρώνη και Καρύτση, Αθήνα 105 62, Ελλάδα

 • Γεωγραφική περιοχή: Αττική - Αθηνα Κέντρο
 • Τηλέφωνο: 2103249020
 • Fax: 2103225253
 • Email: [email protected]
 • Website: iekcity.gr/

Ακολουθήστε:


Αποστολή – Όραμα

Η Φιλοσοφία μας
Ακαδημαϊκή δυναμική και ανθρωποκεντρική αντίληψη

Η εταιρική φιλοσοφία του City Unity ΙΙΕΚ  είναι δυναμική και με απτά αποτελέσματα:

 • Επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι οι καταρτιζόμενοι σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό, επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο.
 • Το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό είναι πάντοτε στη διάθεση των καταρτιζομένων, καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, της επαγγελματικής τους αποκατάστασης αλλά και της εξέλιξής τους παρεμβαίνοντας συμβουλευτικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επαγγελματική εξέλιξη αλλά και δίνοντας λύσεις στα προβλήματά τους.
 • Σκοπός μας είναι η εκπαιδευτική δράση να είναι προσαρμοσμένη στις αυστηρές και απαιτητικές ανάγκες της αγοράς, αλλά και στα σύγχρονα παγκόσμια δεδομένα εκπαίδευσης.
 • Δημιουργούμε ευέλικτα προγράμματα επικεντρωμένα και προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του καθενός.
 • Η εκπαιδευτική διαδικασία διέπεται από ποιότητα και παρέχεται με υψηλά κριτήρια Σε αυτό  συμβάλλει ο σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται. Επίσης, θεωρητικοί, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες καταξιωμένοι στους χώρους εργασίας τους προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στην εκπαιδευτική κατάρτιση των καταρτιζομένων που εγγυάται την επαγγελματική τους εξέλιξη.
 • Οι προϋποθέσεις αυτές διασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας σε κάθε είδους εξετάσεις.
 • Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη και την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων  των καταρτιζομένων μας.
 •  Εγγυόμαστε την ουσιαστική  πρακτική άσκηση όλων των καταρτιζομένων μας και δεσμευόμαστε για την άσκησή τους στις κορυφαίες επιχειρήσεις του αντίστοιχου τομέα κατάρτισης.
 • Δικτυωνόμαστε με τις κορυφαίες επιχειρήσεις και εταιρίες του χώρου και καταβάλλουμε προσπάθειες να τοποθετήσουμε κάθε καταρτιζόμενο στην κατάλληλη θέση -επιχείρηση για άσκηση και εργασία.
 •  Επιδιώκουμε πάντοτε την ποιοτική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών και αποφοίτων μας.

Η Αποστολή και το Όραμα του City Unity ΙΙΕΚ

 • Η αποστολή του CityUnity ΙΙΕΚ είναι να παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας και ακαδημαϊκής πληρότητας άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας εστιάζοντας σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνικές ομάδες και έχοντας πάντοτε ως πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες των σπουδαστών.
 • Το CityUnity ΙΙΕΚ είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός φορέας που δίνει προτεραιότητα στη χρήση πρωτοποριακών μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογικών εξοπλισμών σε προγράμματα πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων.
 • Στόχος των προγραμμάτων του CityUnity ΙΙΕΚ είναι η πλήρης επαγγελματική  ανέλιξη και σταδιοδρομία των καταρτιζομένων.

Το CityUnity ΙΙΕΚ μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Τομείς Σπουδών

Αισθητικής και Ομορφιάς

• Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
Ο «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον/την καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία ως υπάλληλος. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της θέσης εργασίας, τον προγραμματισμό και έλεγχο της σωστής εκτέλεσης της εργασίας υπό την εποπτεία αποφοίτου ΤΕΙ, Πανεπιστημίου, την καλή συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες, τη σωστή οργάνωση του Ινστιτούτου, τη σωστή επικοινωνία, την τήρηση των βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος.

• Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» με την υψηλή του κατάρτιση είναι ικανός στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης, όπως αποχρωματισμός, βαφή, βοστρύχωση (περμανάντ), αποσγούρωση κ.λ.π. Η κατάρτισή του επεκτείνεται στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και μάρκετινγκ στο χώρο του κομμωτηρίου και στην αγορά. Οι εργασίες των κομμωτών γίνονται σε χώρους εξοπλισμένους με ειδικά μηχανήματα και όργανα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής.

 

Αξιολογήστε κι εσείς

Παρακαλώ κάνετε login για να αξιολογήσετε την καταχώρηση αυτή.


© 2000 - 2018 Schools.gr - Development by Georgios Chatzianastasiou.
FacebookYouTubeTwitter