Schools.gr

Πανελλαδικός Οδηγός της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Glion_UG_banner_0917_968x250

emfasis_logo (1)

EMFASIS – Πληροφορική

Προστέθηκε από admin

0 αξιολογήσεις

  • Σισίνη 39, Αθήνα 115 28, Ελλάδα

  • Γεωγραφική περιοχή: Αττική - Αθηνα Κέντρο
  • Τηλέφωνο: 210 7244890
  • Fax: 210 7244892
  • Email: [email protected]

Ακολουθήστε:


Η πιστοποίηση για τις γνώσεις πληροφορικής αποτελεί σημαντικό εφόδιο τόσο στον επαγγελματικό τομέα του εκάστοτε κατόχου της, ενισχύοντας τις προοπτικές εύρεσης εργασίας ή εξέλιξης στον εργασιακό χώρο όσο και στην καθημερινή ζωή προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις.
Η πιστοποίηση ECDL (European Computer Driving Licence) είναι το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πληροφορικής που μπορεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις σας και να επιβεβαιώσει τις δεξιότητές σας στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και σας ανοίγει την πόρτα στην αγορά εργασίας οπουδήποτε στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο σε όλους τους τομείς (ιδιωτικό και δημόσιο).
Τα συγκεκριμένα πτυχία απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να πιστοποιήσουν την γνώση τους στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος, αυξάνοντας την ικανότητα επικοινωνίας και πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες της καθημερινότητάς τους.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος EMFASIS αποτελεί επίσημο κέντρο προετοιμασίας ECDL και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα εκμάθησης πληροφορικής για την απόκτηση του πτυχίου ECDL Core (βασικό επίπεδο),ECDL Core inprogress και ΕCDLExpert.
To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε την ολοκληρωμένη Πιστοποίηση Βασικού Επιπέδου (ECDL CORE), θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τις 7 ενότητες που το απαρτίζουν και οι οποίες είναι οι εξής:

ECDL CORE – Ενότητα 1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας προϋποθέτει την άρτια γνώση των βασικών μερών ενός Η/Υ καθώς και εννοιών Πληροφορικής, όπως είναι η αποθήκευση δεδομένων και η μνήμη, τα περιεχόμενα εφαρμογών του λογισμικού Η/Υ, χρήσεις δικτύων πληροφοριών μέσω Η/Υ κ.α. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει θέματα που αφορούν τη χρήση Πληροφοριακών συστημάτων και τις τυχόν αρνητικές συνέπειες αυτών στην υγεία των χρηστών. Τέλος, θα πρέπει να αποκτήσει γνώσεις σε θέματα νομικά και ασφαλείας συναφή με τους Η/Υ.

ECDL CORE – Ενότητα 2. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων (Windows)
Το γνωστικό αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι ο χειρισμός ενός Η/Υ σε επίπεδο στοιχειωδών εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι γνωρίζει να κινείται και να εργάζεται αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας ενός Η/Υ, να διαχειρίζεται και να οργανώνει αρχεία, να αντιγράφει, να μετακινεί και να διαγράφει υποκαταλόγους και φακέλους. Επιπλέον, Θα πρέπει να μπορεί να χειρίζεται εικονίδια και παράθυρα και να χρησιμοποιεί δυνατότητες αναζήτησης, απλά εργαλεία επεξεργασίας και μέσα διαχείρισης εκτυπώσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος ενός Η/Υ.

ECDL CORE – Ενότητα 3. Επεξεργασία Κειμένου (Word)
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, επεξεργασία και ολοκλήρωση ενός εγγράφου έτοιμου προς χρήση. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί επίσης με προηγμένες εφαρμογές όπως είναι η δημιουργία πινάκων, η χρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε ένα έγγραφο, η εισαγωγή αντικειμένων και η συγχώνευση αλληλογραφίας.

ECDL CORE – Ενότητα 4. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί τις βασικές εφαρμογές των υπολογιστικών φύλλων όπως π.χ., μαθηματικές πράξεις με τη χρήση συγκεκριμένων τύπων και συναρτήσεων, αλλά και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως είναι η δημιουργία γραφημάτων ή η εισαγωγή αντικειμένων.

ECDL CORE – Ενότητα 5. Βάσεις Δεδομένων (Access)
Το κύριο περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:
1. Στην πρώτη ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις ικανότητές του στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων απλής μορφής.
2. Στη δεύτερη ζητείται από τον υποψήφιο να ανασύρει δεδομένα από μια ήδη υπάρχουσα βάση κάνοντας χρήση εντολών όπως είναι τα ερωτήματα, η επιλογή και η ταξινόμηση. Τέλος, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί και να τροποποιεί αναφορές

ECDL CORE – Ενότητα 6. Παρουσιάσεις (Powerpoint)
Στη ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να συνθέτει, να επεξεργάζεται και να ολοκληρώνει μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του στη χρήση εργαλείων για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Οι παρουσιάσεις αυτές θα πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή ώστε να γίνονται κατανοητές από διάφορες ομάδες ανθρώπων. Οι παρουσιάσεις αυτές καλό είναι να συνοδεύονται από ειδικά εφέ, γραφήματα ή διαγράμματα.

ECDL CORE – Ενότητα 7. Πληροφορίες & Επικοινωνίες (INTERNET)
Το κύριο περιεχόμενο αυτής της ενότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:a. Στην πρώτη κατηγορία, ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις ικανότητές του να εξερευνά το Δίκτυο (πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων), να καταχωρεί ιστοσελίδες σε ειδικό φάκελο άμεσης πρόσβασης και παράλληλα να είναι σε θέση να εκτυπώνει συγκεκριμένες ιστοσελίδες και αποτελέσματα αναζήτησης.b. Στη δεύτερη κατηγορία, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να στέλνει και να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα, να επισυνάπτει αρχεία και να διαχειρίζεται φακέλους, υποκαταλόγους κ.α.

Το ECDL Core IN PROGRESS πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες χωριστά , από μια έως έξι κατ’ επιλογή του υποψηφίου, και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε. Η επιλογή της σειράς με την οποία θα εξεταστεί κάποιος διαμορφώνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για την απόκτηση του ECDL Expert που απευθύνετε σε όσους είναι στελέχη ιδιωτικών εταιριών ή δημοσίων οργανισμών, σε υπαλλήλους ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε γραμματείς διοίκησης, φοιτητές και σπουδαστές, αλλά και σε όσους επιθυμούν να κατέχουν γνώσεις υψηλού επιπέδου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος. Tο Πρόγραμμα ECDL Expert αποδεικνύει ότι γνωρίζετε σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτετε υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και είστε σε θέση να αντιμετωπίζετε σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.
To ECDLExpert θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «Proficiency της Πληροφορικής» και για να το αποκτήσετε πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τις 4 παρακάτω ενότητες:

• Επεξεργασία Κειμένου
• Υπολογιστικά Φύλλα
• Βάσεις Δεδομένων
• Παρουσιάσεις

Εκτός των μαθημάτων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασκείται καθημερινά μόνος του στα επιμέρους γνωστικά πεδία κάθε ενότητας.

Τα μαθήματα τα οποία προσφέρει η EMFASIS πραγματοποιούνται σε κλειστά τμήματα 3 – 4 ατόμων. Εάν βεβαίως δεν συμπληρωθούν τα άτομα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το μάθημα πραγματοποιείται εν είδει ιδιαιτέρου.Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει αν o υποψήφιος διαθέτει ή όχι γνώσεις χρήσης Η/Υ, ώστε να συμπτυχθούν όσο δυνατόν οι ώρες.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
AutoCAD

To AutoCAD είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα γενικής σχεδίασης στον κόσμο. Απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες μηχανικών που δημιουργούν τεχνικά σχέδια (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι κτλ) αλλά και σε διακοσμητές, σχεδιαστές και όσους άλλους δημιουργούν γραμμικά σχέδια. Η εφαρμογή έχει δυνατότητες δημιουργίας σχεδίων δυο διαστάσεων αλλά και εργαλεία για την δημιουργία μοντέλων τριών διαστάσεων και φωτορεαλιστικών εικόνων παρουσίασης.

Ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορεί και να εξεταστεί για την απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης του προγράμματος Autocad.

Τα μαθήματα διεξάγονται στο εργαστήριο πληροφορικής της σχολής μας. Πρόκειται για έναν εξελιγμένο χώρο με σύγχρονους υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν όλα τα προγράμματα που θα χρειαστείτε. Τα μαθήματα ανάλογα με το επίπεδο μπορούν να διαμορφωθούν για αρχάριους αλλά και για προχωρημένους χρήστες.

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων
• Εισαγωγή στο AutoCAD
• Σχεδίαση με Συντεταγμένες
• Βασικές εντολές σχεδίασης
• Εντολές Οθόνης
• Επιλογή Αντικειμένων
• Εντολές επεξεργασίας
• Αρχεία
• Διαγραμμίσεις
• Κείμενο
• Διαστάσεις
• Blocks
• Διαχείριση και πληροφορίες αντικειμένων
• Εκτύπωση

Photoshop
Το photoshop είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας με μια σειρά από εργαλεία για ρετουσάρισμα φωτογραφιών. Μεταξύ των άλλων, η τελευταία έκδοση του photoshop διαθέτει βελτιωμένα γραφικά και 3D δυνατότητες επεξεργασίας.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να ασχοληθούν είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με την γραφιστική, το web design, τη φωτογραφία και το σχεδιασμό εκτυπώσεων έχοντας ελάχιστη είτε μηδενική εμπειρία στον τομέα των γραφικών, αλλά επιθυμούν να γνωρίσουν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν.

Η ύλη και το επίπεδο των μαθημάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου.

Στόχοι Μαθήματος
1. Εξοικείωση με το σύγχρονο περιβάλλον του προγράμματος
2. Εισαγωγή στην εικαστική και γραφιστική σκέψη
3. Καλλιέργεια καλλιτεχνικής οπτικής

Ενδεικτική Ύλη Μαθημάτων
• Painting Tools
• Retouching Tools
• Χειρισμός χρωμάτων
• Περικοπή, διόρθωση προοπτικής και ευθυγράμμιση εικόνας
• Κείμενο και εικόνα
• Δημιουργία, ονομασία και διαγραφή layers
• Layer Clipping Groups και κανάλια υφής
• Εφέ των layers
• Δημιουργία μάσκας
• Συνδυασμός πολλών φωτογραφιών
• Διόρθωση εικόνων
• Γραφικά ιστού
• Δημιουργικά background
• Δημιουργία διαφανών γραφικών

Το GMAT είναι ένα τεστ που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Ζητείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α. (MBA, MSc).

Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει ένα θέμα έκθεσης, και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού λόγου, μαθηματικών και λογικών προβλημάτων.

Μεθοδολογία
Το πιο σημαντικό είναι ότι ο μέσος χρόνος που διατίθεται να διαβάσει ο υποψήφιος την ερώτηση και να απαντήσει είναι 2 λεπτά. Αν κανείς σε αυτό συνυπολογίσει την κούραση των περίπου 4 ωρών της διαδικασίας του τεστ, την ολοένα αυξανόμενη δυσκολία των ερωτήσεων σε περίπτωση σωστών απαντήσεων, την ανομοιογένεια των τιθέμενων ερωτήσεων και τη πίεση των εξετάσεων τότε καταλαβαίνει ότι η δυσκολία της κάθε ερώτησης μεγαλώνει.

GRE
Το GRE είναι ένα τεστ που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Ζητείται από τους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές κυρίως θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης (MSc, MA, PhD), αλλά και για σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α. (MBA, MSc).

Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα λεξιλογίου, κατανόησης γραπτού λόγου και ποσοτικών προβλημάτων.

Η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων για μεταπτυχιακά προγράμματα έχει οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην ανάγκη επίτευξης υψηλών αποτελεσμάτων στο GRE. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε υψηλά αποτελέσματα έτσι ώστε να γίνετε
δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σας.

 

Αξιολογήστε κι εσείς

Παρακαλώ κάνετε login για να αξιολογήσετε την καταχώρηση αυτή.


FacebookYouTubeTwitter